Logo AOSinds 1988 is onze Protestantse Gemeente betrokken bij het project ALPHA OMEGA. De stichting ALPHA OMEGA werd opgericht door het Moderamen van de G.B.K.P. (Gerja Batak Karo Protestan) oftewel: de Prot. Chr. Kerk van de Karo Batakbevolking in Noord Sumatra.
Het tehuis ALPHA OMEGA staat in Kabanjahé op Sumatra. Het is een tehuis, annex school- en werkervaringsproject voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap en wezen.
Veel gezinnen van de Sumatraanse plattelandsbevolking leven onder de absolute armoedegrens. Zij zijn niet in staat om de plaatsing van zoon of dochter in het tehuis ALPHA OMEGA te betalen. Door middel van sponsoring proberen wij vanuit onze gemeente deze kinderen en hun ouders te helpen, zodat ook zij in het tehuis of op de school geplaatst kunnen worden. Door de sponsoring wordt tevens de financiële druk op het project verlicht. Inmiddels heeft zich een groep van circa 50 sympathisanten (gezinnen, clubs, scholen) als een "familie" om ALPHA OMEGA geschaard door een maandelijkse gift.

Doelstelling van de school

Het aanleren van basiskennis- en vaardigheden, zodat in de toekomst een zekere mate van zelfstandigheid kan worden bereikt. De kinderen krijgen didactisch onderwijs in niveaugroepen. Daarnaast is aandacht voor praktisch onderwijs: houtbewerking, weven, naaien, koken en batiks maken. Zelfgemaakte handvaardigheid producten worden door leerlingen verkocht in de eigen souvenirshop. In de koffieshop die ALPHA OMEGA beheert, leren de oudere leerlingen met klanten om te gaan.
Alpha_OmegaALPHA OMEGA biedt ook training op agrarisch vlak. In het nabijgelegen Lingga is 7 ha land aangekocht. Hierop verbouwen de leerlingen onder begeleiding: droge rijst, koffie, aardappelen, citrusvruchten e.d. Daarnaast is er op Lingga ook nog een aantal dieren aanwezig: buffels, varkens, kippen en eenden. De oogst is in eerste instantie bestemd voor eigen gebruik, maar eventuele meeropbrengsten verhandelen de bewoners op de lokale markt. Op de locatie Lingga zijn enkele woonhuizen gebouwd, waar onder begeleiding een aantal jong volwassenen woont en werkt.

Werkwijze

Dankzij sponsoring door Bouw- en Aannemersbedrijf Loosman (fax-verkeer); Rabo Bank (overboekingen naar Indonesië) en administratie door vrijwilligers, komen de maandelijkse sponsorbedragen en eventuele giften vrijwel volledig, ten goede aan het project ALPHA OMEGA. Het rendement van de stichting bedraagt dan ook 98,8% !
De "familiekring" van sympathisanten ontvangt twee maal per jaar informatie over het kind, dat financieel wordt ondersteund. Via nieuwsbrieven, informatieavonden en videoverslagen worden belangstellenden op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen rond "ALPHA OMEGA".
Jaarlijks wordt een redactioneel en financieel verslag ter goedkeuring aangeboden aan de Protestantse Gemeente.
Door voordrachten, exposities, verkoop op braderieën enz. wordt in brede kring bekendheid aan het project gegeven.

Verjaardag Alpha Omega

Bij Activiteiten - Fotoalbums vindt u een aantal foto’s die ons werden toegestuurd uit Kabanjahé. Ze zijn gemaakt op 21 juni 2013. Toen werd de 25e verjaardag van Alpha Omega gevierd. Het zijn mooie feestelijke foto’s. Natuurlijk hebben we ze van harte hiermee gefeliciteerd.

Contactadres werkgroep ALPHA OMEGA
Wiebe Boskma, tel. 0321-848099, e-mail: klik hier
Giften zijn uiteraard hartelijk welkom. U kunt deze storten op:
Iban nr. NL38 RABO 0348 1618 59 t.n.v. ALPHA OMEGA Swifterbant.

Logo PGS

Logo PGS