´╗┐

De taak van de diaconie in onze Protestantse Gemeente is veelzijdig, maar kan worden samengevat met de woorden "Omzien naar elkaar". Concreet wit dat zeggen, dat de diakenen en contactpersonen oog hebben voor wat er in de wijk gebeurt: zieken bezoeken en aandacht schenken aan mensen die, om welke reden dan ook, zorg en aandacht behoeven. Bij toerbeurt zijn de diakenen aanwezig bij de zondagse kerkdiensten. Ook bij rouw- en trouwdiensten is de wijkdiaken aanwezig.

De voorbereiding van de viering van het Heilig Avondmaal is geheel in handen van de diakenen. Gemeenteleden die een kerktelefoon aansluiting hebben, kunnen als zij daaraan behoefte hebben, het Heilig Avondmaal thuis meevieren. U kunt hierover contact opnemen met uw wijkdiaken, ouderling of predikant.

U kunt voor al uw vragen over de diaconie en hulp van de diaconie terecht bij dhr. Nico van Wageningen, voorzitter, tel: 322402, e-mail: klik hier

Samenstelling Diaconie

Diakenen
dhr. N. van Wageningen, De Lange Streek 37, tel. 0321-322402, voorzitter
dhr. J. Lankamp, Zonnebloempad 6, tel. 0321-322090, secretaris
dhr. D. Zwart, De Kruisboog 8, tel. 0321-322535, penningmeester
dhr. H. Beijering, De Vendelier 54, tel. 0321-324118
mw. M.S. van Vulpen-Rugers, Industrieweg 64, tel. 0321-323050
mw. A. Zwijnenburg, De Smaragd 14, tel. 0321-323496

Logo PGS

Logo PGS