De taak van de diaconie in onze Protestantse Gemeente is veelzijdig, maar kan worden samengevat met de woorden "Omzien naar elkaar". Concreet wit dat zeggen, dat de diakenen en contactpersonen oog hebben voor wat er in de wijk gebeurt: zieken bezoeken en aandacht schenken aan mensen die, om welke reden dan ook, zorg en aandacht behoeven. Bij toerbeurt zijn de diakenen aanwezig bij de zondagse kerkdiensten. Ook bij rouw- en trouwdiensten is de wijkdiaken aanwezig.

De voorbereiding van de viering van het Heilig Avondmaal is geheel in handen van de diakenen. Gemeenteleden die de kerkdienst niet kunnen bijwonen kunnen, als zij daaraan behoefte hebben, het Heilig Avondmaal thuis meevieren. U kunt hierover contact opnemen met uw wijkdiaken, ouderling of predikant.

Aanspreekpunt van de diaconie: 
Het komend seizoen kunt u voor al uw vragen over de diaconie en hulp van de diaconie terecht bij: Harry Beijering, vz. diaconie

Samenstelling Diaconie

Diakenen
dhr. H. Beijering, tel. 0321-324118, voorzitter
dhr. J. Lankamp, tel. 0321-322090, secretaris
dhr. D. Zwart, tel. 0321-322535, penningmeester
mw. A. Zwijnenburg, tel. 0321-323496
mw. H. Buiter, tel. 0321-312498
dhr. E. Kamminga, tel. 0321-320167

Logo PGS

Logo PGS