´╗┐

De kerkenraad is blij en verheugd dat het zijne majesteit koning Willem Alexander heeft behaagd om mevr. Lucie Pietersma op 26-04-2021 koninklijk te onderscheiden.

Lucie is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De Lintjesregen vindt dit jaar weer plaats in een aangepaste vorm. De burgemeesters decoreren of informeren voor 13:00 uur de naar schatting 2.850 burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Om 13:00 uur verschijnen de namen van de gedecoreerden in de speciale editie van de Staatscourant.

Hoe en op welke wijze de onderscheiding aan Lucie wordt uitgereikt is op dit moment nog niet bekend.

Logo PGS

Logo PGS