De kerkenraad heeft op maandag 25 maart jl. op unaniem advies van de sollicitatiecommissie eveneens unaniem besloten om als pastoraal werker mw. Heidi Schröder uit Zwolle te benoemen.

De kerkenraad was dan ook zeer verheugd dit op de gemeenteavond van 3 april jl. te kunnen meedelen. Ook daar was er zeer grote instemming van de aanwezige gemeenteleden.
U wordt dan bij deze ook geïnformeerd.

De verwachting is dat mw. Schröder in de ochtenddienst van 5 mei as. aan de gemeente voorgesteld zal worden.

Namens de kerkenraad Protestantse Gemeente Swifterbant,

E.R. van den Broek
Scriba

Logo PGS

Logo PGS