´╗┐

Op 20 mei 2019, is Heidi Schroder als pastoraal werker aangesteld bij de PGS.
De kerkenraad heeft nu besloten om haar contract niet meer te verlengen en daarmee eindigt de overeenkomst op 20 mei 2021.
We danken Heidi voor haar werkzaamheden en inzet en wensen haar veel geluk en gezondheid in de toekomst.

Namens de kerkenraad,
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Jan Oosterga

Logo PGS

Logo PGS