“Wat zou het een vreselijke verarming zijn als er geen psalmen meer werden gezongen! De nieuw-verschenen berijming hoopt er een bijdrage aan te leveren om dat te voorkomen." 

Dit statement van ds. Adriaan Molenaar staat vermeld in het artikel Te grote beloften – gedachten bij het berijmen van een psalm. Berijmen van een psalm? Ja, het is weer zover, we hebben een nieuwe psalmberijming.

Voor 1973 zongen we:

‘t Hijgend hert der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ’t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.

Na 1973 werd dat:

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.

En kijk nu eens naar de laatste versie:

Als een uitgeputte hinde
die naar stromend water smacht,
zo verlang ik U te vinden,
God, mijn levensbron, mijn kracht.

Bent u benieuwd naar de andere psalmen? Kijk dan op https://www.denieuwepsalmberijming.nl/.

Logo PGS

Logo PGS