Ook dit jaar heeft Vorming & Toerusting zich gebogen over het jaarthema van dit winterseizoen: ‘Een goed verhaal’.

Jaarlijks wordt door de PKN materiaal aangeleverd om mee aan de slag te gaan tijdens het winterwerk. Binnen onze gemeente zal er een start mee worden gemaakt tijdens de startdienst, welke is voorbereid door de startdienstcommissie. Vorming & Toerusting werkt aan een map voor de wijkteams, een map met allemaal materiaal rond het thema ‘Een goed verhaal’.
Dit materiaal kan worden gebruikt tijdens de wijkcontactmiddagen/-avonden. Het doel van deze bijeenkomsten is: ‘Gemeente zijn’.

Drie belangrijke elementen daarvan zijn: ontmoeting, bezinning en pastoraat.
• Bij ontmoeting denken we aan de ontmoeting tussen mensen, tussen leden van de gemeente. Maar het doelt ook op de ontmoeting tussen God en mensen. Het is mooi als u in het gesprek met de ander iets van de Ander (met een hoofdletter) mag ontdekken.
• Bezinning is een belangrijk onderdeel omdat we in een wijkcontactavond/middag verder willen komen den een gesprek over koetjes en kalfjes. In een wijkcontactavond/-middag gaat het om het samen nadenken over vragen die te maken hebben met zingeving.
• Ook pastoraat is een element uit de wijkcontactavond/-middag. U bent bij elkaar als leden van een gemeente en wilt naar elkaar omzien. In het gesprek toont u belangstelling voor elkaar en heeft u de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over zaken die er werkelijk toe doen.

Het materiaal in de map bestaat uit verschillende werkvormen, waarbij de verschillende elementen aan bod komen. Naast de verhalen uit de bijbel, zijn er ook liederen, spiegelverhalen, gedichten, platen, die een verhaal kunnen oproepen.

Kortom, genoeg materiaal om mee aan de slag te gaan. Op 7 oktober presenteert Vorming & Toerusting de map aan de wijkteams. Wij hopen op een inspirerend en verbindend winterseizoen!

Namens Vorming & Toerusting, Riek Zwart

Logo PGS

Logo PGS