Dit jaar is het de 27e keer dat Dorcas deze broodnodige actie organiseert. Afgelopen jaren ging de actie door corona anders dan anders, geen voedsel kopen, inpakken en brengen maar bijdragen inzamelen om in de landen zelf pakketten kopen en verspreiden. Dit was een ongekend groot succes waardoor Dorcas ook dit jaar kiest voor deze werkwijze. Hoe precies wordt nog duidelijk gemaakt maar Swifterbant doet graag weer mee.
In de eerste week november wil Dorcas op meer dan 1000 locaties in Nederland in plaats van voedsel geld inzamelen. Mensen krijgen voedsellijstjes uitgereikt met de vraag of ze één of meerdere artikelen van dat lijstje willen betalen voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Dit kan door of een QR-code te scannen, of thuis geld over te maken. Van dit geld wordt in de projectlanden zelf voedsel gekocht, dat scheelt transport en zo kan maatwerk
geleverd worden.
De actie zal er dus opnieuw anders uit zien maar is niet minder nodig en misschien juist harder nodig nu door de oorlog nog minder voedsel beschikbaar is.
Ook in deze vorm zijn vrijwilligers nodig, die in de winkel willen staan om de actie aan te prijzen en waar nodig uitleg te geven, alles binnen de richtlijnen van de RIVM. En natuurlijk zijn er ook klanten nodig die meedoen: voor een klein bedrag maak je iemand al blij met een maaltijd. En dat kan het hele jaar door!
Op welke dagen we vanuit Swifterbant meedoen wordt nog besproken met de supermarkten en is ook afhankelijk van hoeveel vrijwilligers we kunnen vinden. Meer daarover op de website en in de kerkbladen. Meedoen kan jaarrond via Dorcas Webshop | Een webshop die levens verandert

Aanmelden voor deze actie/meer informatie?
Riet van Vulpen (coördinator AH) en Géke van Splunter (coördinator Vomar) en Marianne Greijdanus (PR).

Logo PGS

Logo PGS