Op de eerste zondag van de maand wordt er na de kerkdienst koffie gedronken in de foyer. Voor de kinderen is er limonade. De koffie wordt ingeschonken door de diakenen/wijkbezoeksters. De cake die daarbij wordt gepresenteerd, is beschikbaar gesteld door gemeenteleden, die zich daarvoor hebben aangemeld via het opgavenformulier.

Een diaken/wijkbezoeker heeft de coördinatie van het cake bakken op zich genomen. In de week voorafgaand aan de koffiezondag wordt u, als u aan de beurt bent, gebeld met de vraag of u één of enkele cakes wilt bakken. Het is belangrijk dat veel mensen meedoen, dan komt iedereen maar één keer per jaar aan de beurt. Ook als u niet zo handig bent met cake bakken kunt u zich gewoon aanmelden, een cake of koek uit de winkel voldoet ook prima!

Logo PGS

Logo PGS