1e programmaoverzicht 2020

Zaterdag 18 januari
Eten bij Hai Yan Palace Swifterbant
U bent vanaf 17:00 uur van harte welkom.
Op het menu staat LOPEND BUFFET.
Ook zal er patatfriet aanwezig zijn.
De kosten zijn €18,00. De consumpties voor eigen rekening.
⁂ Opgave en betalen voor 12 januari.

Dinsdag 18 februari
Terugblik over het seizoen 2019

Gezellige middag waarbij we d.m.v. een diapresentatie terugkijken op het afgelopen seizoen. U bent welkom in De Hoeksteen, ’s middags om 14:00 uur.
Opgave voor 12 februari bij één van de onderstaande personen.
⁂ De kosten zijn € 1.50 voor 1 consumptie.

Vrijdag 6 maart
Meerpaal Dronten: Film, incl. koffie en koek.
Welke film er dan draait is nog niet bekend.
⁂ Opgave uiterlijk 2 februari. Dit i.v.m. reservering!!!
Vertrek 10 uur achter De Hoeksteen. Kosten € 10,00. (incl. auto kosten)

⁂ Alle kosten voor deelname aan de uitjes, voor zover mogelijk, betalen per bank.
Wel het betreffende uitje bij betaling vermelden.

Het rek. nummer is: NL27 RABO 0304 9641 74. t.n.v. AGG, p/a S. Siebum

Voor meer informatie en opgave:
Stoffer Siebum, tel. 0321-321554
Alie Bosma, tel. 0321-322549
Sjaan Baarda, tel. 0321-321302

Vr. groet: S.A.S.

Logo PGS

Logo PGS