´╗┐

Om voor bijzondere bestedingen geld in te zamelen, is de activiteitencommissie het leven geroepen.
Ieder jaar wordt er met samenwerking met de R.K Geloofsgemeenschap een bloemetjesmarkt gehou-den op de vrijdagavond en zaterdagmorgen voor Moederdag.
In december wordt er een oliebollenactie gehouden voor een goed doel.
Van andere activiteiten van de activiteitencommissie wordt u via het kerkblad en In en om de kerk op de hoogte gehouden.

Ook willen wij u er graag op attenderen, dat u steeds uw zegels en waardepunten kunt inleveren bij:
Mevr. H. van Wageningen, De Lange Streek 37.
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor alle zegels, die u krijgt bij de benzinepomp, zoals van: Shell, Mobil, BP, enz. De opbrengst wordt gebruikt voor de pakketten die met kerst wordt uitgedeeld.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Dhr. J. Overvest, voorz., tel. 0321-322513
Mevr. K. Wevers, secr., tel. 0321-321224
Mw. G. Leijen penningm., tel. 0321-321541
Dhr. N. van Wageningen, tel. 0321-322402
Mevr. J. Jacob, tel. 0321-322212
Mevr. M. Schulte, tel. 0321-325399
Dhr. G. Dijkstra, tel. 0321-322087

Logo PGS

Logo PGS