´╗┐

Om voor bijzondere bestedingen geld in te zamelen, is de activiteitencommissie het leven geroepen.
Ieder jaar wordt er met samenwerking met de R.K Geloofsgemeenschap een bloemetjesmarkt gehou-den op de vrijdagavond en zaterdagmorgen voor Moederdag.
In december wordt er een oliebollenactie gehouden voor een goed doel.
Van andere activiteiten van de activiteitencommissie wordt u via het kerkblad en In en om de kerk op de hoogte gehouden.

Ook willen wij u er graag op attenderen, dat u steeds uw zegels en waardepunten kunt inleveren bij:
Mevr. H. van Wageningen, De Lange Streek 37.
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor alle zegels, die u krijgt bij de benzinepomp, zoals van: Shell, Mobil, BP, enz. De opbrengst wordt gebruikt voor de pakketten die met kerst wordt uitgedeeld.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Dhr. J. Overvest, voorz., De vendelier 58, tel. 322513
Mevr. K. Wevers, secr., De Poort 24, tel. 321224
Mw. G. Leijen penningm., De Drainhaak 12, tel. 321541
Dhr. N. van Wageningen, De Lange Streek 37, tel. 322402
Mevr. J. Kuipers, Zuidsingel 28, tel. 322356
Mevr. J. Jacob, De Trippen 22, tel. 322212
Mevr. M. Schulte, Waterpoortkade 22, Dronten, tel. 325399
Dhr. G. Dijkstra, Het Dolomiet 5, tel. 322087

Logo PGS

Logo PGS