Na een onderbreking van twee jaar vanwege corona mogen we tijdens de zomervakantie weer zomeravonddiensten verzorgen.

De eerste zomeravonddienst ‘Zingen in de patio’ is op zondag 17 juli, 19.00 uur.
Liturg is Marja Boone, zij heeft gekozen voor het thema: ‘Thuis komen’.
‘Wat betekenen die woorden nou eigenlijk en wanneer voelt u zich/voel jij je thuis?’
We luisteren naar het verhaal van de verloren zoon en natuurlijk gaan we door u gekozen liederen zingen uit de liederenbundel. We kunnen genieten van ‘Heartbeat4kids’, zij verzorgen het muzikaal intermezzo.
Albert Metz begeleidt onze zang op het orgel. Dus wees welkom en voel u thuis!

De tweede zomeravonddienst ‘Zingen in de patio’ is op zondag 24 juli, 19.00 uur.
Liturg is Jaap Werkman. Het thema van deze dienst is: ‘Zingen is twee keer bidden’.
‘In het lied kan je je geloof en twijfels; woede en verdriet; vreugde en opstandigheid uitzingen.
In het soms potdichte vertrek van zorgen en verdriet kan de lofprijzing en aanbidding van God een venster openen waardoor een straaltje licht zichtbaar wordt.’
Koos Bax is deze avond onze organist en tevens verzorgt hij het muzikaal intermezzo.

De derde zomeravonddienst ‘Zingen in de patio’ is op zondag 31 juli, 19.00 uur.
Liturgen zijn: Riek en Debora Zwart. In deze dienst staat het thema ‘Zegen’ centraal.
‘Welke betekenis geeft de Bijbel over zegen en hoe ervaart u persoonlijk zegen?’
U mag uw voorkeursliederen opgeven. Stephan Havelaar begeleidt de liederen en Stephan en zijn vrouw Linda verzorgen het muzikaal intermezzo. In hun liederen staat ook de zegen centraal.

De vierde zomeravonddienst ‘Zingen in de patio’ is op zondag 7 augustus, 19.00 uur.
Liturgen zijn: Riek Zwart en Hilde Buiter en het thema van deze dienst is: ‘Je last dragen’.
‘In de Bijbel droeg Jezus een zware last, denk maar aan zijn kruisiging en sterven. De ene mens krijgt meer te dragen dan de ander. Wat kan je helpen en sterken om je last te dragen?’
Muzikale medewerking wordt verleend door: Alice Winters en Meinica en Debora Zwart.
Koos Bax begeleidt de door u gekozen liederen op het orgel.

De vijfde zomeravonddienst ‘Zingen in de patio’ is op zondag 14 augustus, 19.00 uur.
Liturg is Lucie Pietersma. Het thema is deze keer: ‘Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel’.
Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door familie Prinsen en Peter Palsma is de organist/pianist.

De zesde en tevens laatste zomeravonddienst ‘Zingen in de patio’ is op zondag 21 augustus, 19.00 uur.
Liturgen zijn: Karina en Geke Franken en het thema: ‘Het houten Kruis’
‘De overdenking is een toelichting op een houten kruis met daarop meerdere handen. Waar staan ze voor en wat willen de handen ons vertellen?’
Peter en Jeanine Verkerk verzorgen het muzikaal intermezzo en Albert Metz begeleidt de liederen.

(Elke keer verzorgt de eerstgenoemde liturg de meditatie)

Logo PGS

Logo PGS