´╗┐

Ook dit jaar zijn we weer welkom in de boomgaard van Jan Grolleman om als gemeenteleden van de PGS peren te plukken ten bate van de kerkelijke kas.

Door het koude voorjaar zijn de peren later plukrijp van voorgaande jaren.
Dit seizoen zijn we welkom op:
Zaterdag 25 september 2021.
Noteer deze datum vast in uw agenda!
Bijzonderheden volgen later.
Aanmelden kan bij Truus Reinhoudt

Logo PGS

Logo PGS