Na een jaar van Coronabeperkingen willen wij als Vorming en Toerusting weer een middag organiseren voor senioren.

We willen deze middag gezellig bij elkaar komen en een paar rondes bingo spelen. Deze middag zal worden gehouden op:

vrijdag 13 augustus van 15.00 uur tot 16.30 uur

Voor deze middag kunt u zich opgeven tot vrijdag 6 augustus bij:
Riek Zwart, tel. 322535 of Géke van Splunter, tel. 750252

Logo PGS

Logo PGS