Financiële actie in de zomer: Solidariteitskas 2021

Aan het begin van de zomer is het weer tijd voor de financiële actie ‘Solidariteitskas’. ‘Gemeenten helpen elkaar’, is de gedachte achter de Solidariteitskas die gevuld wordt door een vaste jaarlijkse bijdrage van alle leden van 18 jaar en ouder van de Protestantse Kerk.

Gemeenten helpen elkaar
De Solidariteitskas is bedoeld voor gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om elkaar duurzaam op weg te helpen.

Bijdragen
Als Protestantse Gemeente Swifterbant vragen wij een bijdrage van € 10. Voor elk lid wordt € 5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

U ontvangt thuis een brief met meer informatie en het betaalverzoek.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan Driegen (secretaris)

 

Logo PGS

Logo PGS