Vanochtend is ds. Gerhard Heeringa onze voorganger. 

De Brief van Paulus aan de Romeinen, een diepgravende brief over heil van Christus en de implicaties daarvan, kent in hoofdstuk 16 een verrassend slot:
Paulus doet veel mensen groeten: hartelijk en soms heel persoonlijk. Opvallend is ook dat hij daarbij veel vrouwen noemt.
Dat is opvallend omdat deze apostel, volgens velen, niet veel op had met vrouwen. Geheel ten onrechte naar mijn mening.
‘De groetjes hoor’, of ‘wil hem/haar de groeten van me doen’? Hoe vaak zeggen we dat niet, gemeend of soms wat achteloos?
Wat betekent het als je iemand de hartelijke groeten doet? Wie zou je vooral de groeten willen doen? Waarom juist hij of zij?
Bij die groeten staan samen stil in de dienst van zondag 8 augustus. We hopen op en bidden voor een goede Ontmoeting!
Gerhard Heeringa

Ochtenddienst
Voorganger: ds. Gerhard Heeringa
Ouderling van dienst: Annie Venema
Diaken van dienst: Riet van Vulpen
Organist: Peter Palsma
Beamer: Theo Koppejan
Camera: Meinica Zwart
Koster: Henk Egberts

Klik hier voor de liturgie

·  1e collecte: Diaconie
·  2e collecte: Pastoraat
·  3e collecte: Algemeen Onderhoudsfonds

 

Logo PGS

Logo PGS