Na een lange periode van niet kunnen samenkomen, willen we dinsdag 19 oktober weer opstarten met het Leerhuis.

We houden deze avond in de Hoeksteen en beginnen om 20.00 uur. Deze avond zal worden ingevuld door Wiebe Boskma met stellingen waar we samen over kunnen praten. Voor de volgende avonden zullen weer inleiders uitgenodigd worden om samen met ons een onderwerp te bespreken. Tot ziens op dinsdag 19 oktober.

Logo PGS

Logo PGS