Doe je met ons mee? Vanuit geloof iets betekenen…

3 december 2022
admin

Doe je met ons mee? Vanuit geloof iets betekenen…

…voor de vluchtelingen op de noodopvang Walibi Biddinghuizen?

Bij Walibi Biddinghuizen is een tijdelijke noodopvang ingericht voor maximaal 1500 vluchtelingen. Deze locatie zal half april weer worden opgeheven.

De kerken en geloofsgemeenschappen in de regio willen samen iets doen voor deze grote groep ontheemden (kinderen, vrouwen, mannen), die daar op grote afstand van onze dorpen verblijven. Vanuit de zorg voor de naaste willen wij zinvolle activiteiten aanbieden en wat licht en warmte brengen.

Gezamenlijk zijn de kerken dringend op zoek naar (groepen) vrijwilligers voor dit tijdelijke project.

Namens de diaconieën is een kerngroep gevormd die snel wil beginnen.
Wij starten met kinderwerk en activiteiten voor vrouwen. Met de vrijwilligers willen wij stap voor stap andere activiteiten organiseren, zoals ontmoetingen op de locatie Walibi of in onze kerken, taallessen, recreatie (sport en spel), kerstattentie, vervoer. Er is ook veel te doen in verband met organisatie en communicatie.

Meld je – persoonlijk of namens jouw kerk, gespreksgroep of kring – aan op het mailadres noodopvangwalibi@gmail.com
Je ontvangt dan nadere informatie en een aanmeldformulier.
Voor informatie kun je ook terecht bij jouw eigen diaconie of kerkenraad.

Diaconale Platforms Dronten en Elburg, november 2022

Terug naar boven