De Hoeksteen de komende jaren

24 juli 2023
admin

De Hoeksteen de komende jaren

Mei 2023 3e concept

Jarenlang zijn er geen echte investeringen gedaan in de Hoeksteen, omdat de verwachting/hoop was op een grootschalige renovatie of zelfs nieuwbouw. Daar is ook regelmatig over gecommuniceerd.

De gesprekken over mogelijke nieuwbouw met de Gemeente Dronten lopen nog steeds, maar we hebben een lange adem nodig want dit kan nog jaren duren.

Hoe gaan we de komende jaren verder met de Hoeksteen? Niets doen of de uitstraling verbeteren en wachten totdat we met de Gemeente Dronten tot nieuwe mogelijkheden kunnen komen?

Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat veranderingen in de wereld grote gevolgen kunnen hebben. Om minder afhankelijk te zijn van onder meer hoge gasprijzen, hebben de kerken besloten om te gaan investeren. Deze zomer worden er zonnepanelen op het dak geplaatst en zullen er airco’s met warmtewisselaar geplaatst worden. We zullen dan veel minder gas verbruiken, dat is dan alleen maar om de Hoeksteen op een basistemperatuur te houden van ongeveer 15 graden en om de kerkzalen bij diensten te verwarmen.

Omdat de verwachting is dat het nog jaren zal duren, voordat we weten wat er definitief met de Hoeksteen gaat gebeuren, willen beide geloofsgemeenschappen de uitstraling van de Hoeksteen verbeteren.

Denkt u met ons mee?

We willen planmatig gaan werken en van daaruit de praktische werkzaamheden / actiepunten gaan uitvoeren. Daarvoor hebben we allereerst ideeën nodig. Daarom deze oproep:

Wat moet het kerkelijk centrum uitstralen?
Wat vindt u belangrijke verbeterpunten van het interieur?
Wat is volgens u haalbaar voor een redelijk budget?

Mogelijk kan een binnenhuisarchitect helpen bij het opstellen van het plan en advies geven.

U kunt de ideeën mailen naar Hoeksteencie@solcon.nl of een brief in de ideeënbus stoppen in de foyer van de Hoeksteen.